Decarbonisatie verwarming: het belang van een warmtepomp

- Algemeen
decarbonisatie-verwarming

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zet Europa belangrijke stappen naar een CO2-neutrale toekomst. De Europese Green Deal schrijft voor dat we tegen 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul moeten beperken en dat we grondstoffen niet verder mogen uitputten. Ook voor de verwarmingssector is decarbonisatie dus noodzakelijk. Wij leggen uit wat het is en wat je zelf kunt doen. 

Waarom is decarbonisatie nodig? 

Decarbonisatie wil zeggen dat we de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verminderen. Vooral de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor broeikasgassen, fijn stof en andere schadelijke stoffen. Die vervuilende emissie heeft een grote invloed op het milieu en op onze luchtkwaliteit.  

Ook in België merken we al de impact van de opwarming van de aarde: de gemiddelde jaartemperatuur is gestegen, er zijn meer hittegolven en langere periodes van droogte. Tegelijk stijgt de zeespiegel, waardoor er meer kans is op overstromingen. Via decarbonisatie — door zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken — kunnen we de temperatuurstijging nog onder de 1,5 graden houden

Oplossing: elektrisch verwarmen met warmtepomp 

Om de doelstellingen rond decarbonisatie te halen, moeten we volop inzetten op groene energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht (waarbij we energie opwekken uit stromend water). Die groene energie kunnen we vervolgens gebruiken als bron voor verwarming, zonder CO2-uitstoot. Om elektriciteit om te zetten in warmte, komen namelijk geen extra broeikasgassen vrij. 

Wil je écht een verschil maken, dan is een lucht-waterwarmtepomp de ideale oplossing. Dit systeem omarmt dat gebruik van hernieuwbare bronnen: dit type warmtepomp haalt gemiddeld drie vierde van de nodige energie uit de omgevingslucht, om je woning en sanitair water te verwarmen. De rest is stroom, die je dus ook groen kunt (laten) opwekken. Een duurzame energiemix

Zelf ook duurzamer verwarmen? 

Een lucht-waterwarmtepomp is dan wel de verwarming van de toekomst, het is niet altijd evident om deze installatie in een bestaande woning te plaatsen. Je radiatoren of vloerverwarming moeten namelijk voorzien zijn op verwarming op lage temperatuur.  

Is een grondige renovatie niet mogelijk voor jou, dan kun je ook investeren in een lucht-luchtwarmtepomp. Vraag advies over de beste oplossing voor jouw woning.

Contact met een Novaya-installateur Laat hier je contactgegevens achter